Evdermia all products

Evdermia Ltd

U kompaniji Evdermia stvaramo odnose A419:B423 kako sa doktorima tako i sa onima koji koriste naše proizvode. Dinamika kompanije Evdermia Ltd je rezultat značajne pozicije koju ima na grčkom tržištu i pomaže u ostvarenju njenog prvobitnog cilja, a koji je pružanje usluga visokog kvaliteta kao i direktno zadovoljavanje potreba naših klijenata.
Dinamika kompanije Evdermia je rezultat značajne pozicije koju ima na grčkom tržištu i doprinosi ostvarenju njenog prvobitnog cilja koji je pružanje usluga visokog kvaliteta i direktno zadovoljavanje naših klijenata.

Naše vrednosti

Inovacija
Kvalitet
Fleksibilnost
Komunikacija

Naš zadatak

  • Da razvijemo i da učinimo dostupne na tržištu originalne i inovativne proizvode.
  • Da postanemo jedna od najfleksibilnijih i najboljih kompanija u našoj grani poslovanja.
  • Naš zadatak je da kreiramo i stvorimo idealne odnose sa našim poslovnim partnerima i klijentima.

Poslovni partneri

Evdermia Ltd u zemljama u kojima je aktivna i u okviru njenog dinamičnog razvoja saradjuje sa farmaceutskim kompanijama koje pružaju najbolje mogće usluge lekarima, apotekama i svim korisnicima Evdermia proizvoda.

Ako želite da postanete naš poslovni partner molimo Vas da nas kontaktirate.

Certifikati

ISO 9001 : 2008